Groep 4/5

  Groep 4

  Alle leerlingen kunnen lezen en schrijven als ze starten in groep 4.
  Dagelijks lezen we volgens de methode Strategisch Lezen en naast het technisch lezen wordt er ook aandacht besteed aan begrijpend lezen. Bij het schrijven staat het gebruik van de hoofdletters centraal en we leren wanneer we een hoofdletter moeten gebruiken in een tekst of een verhaal.
  Het rekenonderwijs wordt uitgebreid met het oefenen van sommen tot 100. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de getallenlijn. We maken sprongen en huppen om het rekenen inzichtelijk te maken. Sommen tot 20 worden geautomatiseerd. In groep 4 worden ook de tafelsommen aangeboden die op een speelse en inzichtelijke manier worden geoefend.
  De leerlingen maken kennis met de taalmethode: “Taal in beeld.” Hierbij besteden we aandacht aan de woordenschat, het spreken en luisteren maar ook de taalbeschouwing neemt een grote plaats in. Voor de meeste leerlingen is dit even wennen omdat we naast het taalboek ook in het werkboek opdrachten maken.
  Verder krijgen de leerlingen de Engelse taal aangeboden. Echt heel leuk om in speelse setting en met gebruik van de digitale methode Engels te leren spreken. Bij spelling en rekenen worden de chromebooks dagelijks ingezet. Naast al deze schoolvakken zijn er ook kanjerlessen en niet te vergeten de gym- en crea en muzieklessen.

  We vinden het belangrijk om er in groep 4 een mooi schooljaar van te maken waarin we naast het leren ook plezier hebben en aandacht voor elkaar. We gaan er voor!

   

  Groep 5

  In groep 5 krijgen we voor het eerst ‘zaakvakken’: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Voor deze vakken maken we ook toetsen. De leerstof krijgen we als huiswerk mee. We hebben dan ook een huiswerkmap. Hierin zit een agenda, waarop we bijhouden wanneer het huiswerk af moet zijn. Naast huiswerk voor de zaakvakken krijgen we wekelijks ook huiswerk voor rekenen en/of, taal. We leren dan ook hoe we een planning maken, wanneer doe ik wat en hoe doe ik dat.

  In groep 5 worden we steeds zelfstandiger. We leren dat we heel veel dingen zelf op kunnen lossen. Niet alleen qua leerstof, maar ook qua probleempjes als ‘ik ben mijn schrift kwijt’ en conflictjes. Hiervoor maken we gebruik van de vraagtekenblokjes en natuurlijk de Kanjerlessen.

  Ook in groep 5 houden we ons bezig met leren lezen. De focus ligt dit jaar op drie- of zelfs vierlettergrepige woorden. Dagelijks oefenen we klassikaal, maar ook op eigen niveau. Woorden en zinnen kunnen lezen is één ding, maar begrijpen wat er staat is iets heel anders. Wekelijks hebben we een les uit Tekstverwerken, en een les van Nieuwsbegrip. Bij Tekstverwerken gaat het vooral om het aanleren van strategieën, dit bouwen we verder uit bij Nieuwsbegrip aan de hand van actuele onderwerpen.

  Tijdens de taallessen maken we kennis met grammatica. Bijvoorbeeld het herkennen van werkwoorden (doe-woorden) en het onderwerp (wie-doet het).

  Daarnaast leren we de betekenis van steeds meer woorden en leren we hoe we een tekst kunnen schrijven.Elke week krijgen we een nieuw woordpakket bij spelling aangeboden. We leren nieuwe spellingscategorieën als: woorden op -je, -pje, -kje of -etje; woorden met -lijk en -ig; woorden met -elen, -enen, -eren; woorden met f/v- en z/s-verandering.

  Met rekenen gaan we optellen en aftrekken tot duizend. Dit leren we ook cijferend. In groep 4 hebben we de tafels al geleerd, in groep 5 gaan we verder met de tafels en de deeltafels. Nieuw in groep 5 is het rekenen met breuken en met kommagetallen.

  U ziet we zijn erg druk in groep 5. Gelukkig is er ook  nog tijd om leuke dingen tussendoor te doen. Crea, muziek, gym en energizers.