Groep 3/4

Groep 3

Voor veel kinderen is de overgang van groep 2 naar groep 3 best spannend. Want voor hun gevoel begint het leren daar toch pas echt! In groep 1 en 2 leerden de kinderen meer spelenderwijs, maar in groep 3 gebeurt dat toch meer aan tafel. Wat in groep 3 natuurlijk met name centraal staat, is het leren lezen, schrijven en rekenen. Maar ook wordt veel aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De kinderen komen vanuit drie verschillende klassen in een klas. En het is natuurlijk wel fijn om niet alleen met de bekende, dus vertrouwde kinderen te blijven spelen, maar ook de nieuwe kinderen te leren kennen.

Vaardigheden die daarbij onder andere aan bod komen zijn: "Hoe vraag ik of ik mee mag spelen?", "Wat doe ik als ik niet mee mag spelen?", "Hoe geef en ontvang ik een compliment?", "Hoe ga ik om met kritiek?", "Hoe verwoord ik mijn emoties?". 

Daarnaast spelen de kinderen aan het begin van groep 3 nog regelmatig buiten en in de klas. Het aan tafel zitten en je concentreren is voor de meeste kinderen in groep 3 nog best lastig, dus werken afwisselen met spelen is erg belangrijk! 

Maar wat is het mooi om aan het einde van groep 3 een groep kinderen te zien die elkaar goed heeft leren kennen, zich vertrouwd en veilig voelt bij elkaar en het begin van het lezen, schrijven en rekenen eigen heeft gemaakt! 
Dat maakt het heel bijzonder om te mogen lesgeven aan groep 3!

 

Groep 4

Alle leerlingen kunnen lezen en schrijven als ze starten in groep 4.
Dagelijks lezen we volgens de methode Strategisch Lezen en naast het technisch lezen wordt er ook aandacht besteed aan begrijpend lezen. Bij het schrijven staat het gebruik van de hoofdletters centraal en we leren wanneer we een hoofdletter moeten gebruiken in een tekst of een verhaal.
Het rekenonderwijs wordt uitgebreid met het oefenen van sommen tot 100. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de getallenlijn. We maken sprongen en huppen om het rekenen inzichtelijk te maken. Sommen tot 20 worden geautomatiseerd. In groep 4 worden ook de tafelsommen aangeboden die op een speelse en inzichtelijke manier worden geoefend.
De leerlingen maken kennis met de taalmethode: “Taal in beeld.” Hierbij besteden we aandacht aan de woordenschat, het spreken en luisteren maar ook de taalbeschouwing neemt een grote plaats in. Voor de meeste leerlingen is dit even wennen omdat we naast het taalboek ook in het werkboek opdrachten maken.
Verder krijgen de leerlingen de Engelse taal aangeboden. Echt heel leuk om in speelse setting en met gebruik van de digitale methode Engels te leren spreken. Bij spelling en rekenen worden de chromebooks dagelijks ingezet. Naast al deze schoolvakken zijn er ook kanjerlessen en niet te vergeten de gym- en crea en muzieklessen.

We vinden het belangrijk om er in groep 4 een mooi schooljaar van te maken waarin we naast het leren ook plezier hebben en aandacht voor elkaar. We gaan er voor!