Groep 5/6

  Groep 5

  In groep 5 krijgen we voor het eerst ‘zaakvakken’: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Voor deze vakken maken we ook toetsen. De leerstof krijgen we als huiswerk mee. We hebben dan ook een huiswerkmap. Hierin zit een agenda, waarop we bijhouden wanneer het huiswerk af moet zijn. Naast huiswerk voor de zaakvakken krijgen we wekelijks ook huiswerk voor rekenen en/of, taal. We leren dan ook hoe we een planning maken, wanneer doe ik wat en hoe doe ik dat.

  In groep 5 worden we steeds zelfstandiger. We leren dat we heel veel dingen zelf op kunnen lossen. Niet alleen qua leerstof, maar ook qua probleempjes als ‘ik ben mijn schrift kwijt’ en conflictjes. Hiervoor maken we gebruik van de vraagtekenblokjes en natuurlijk de Kanjerlessen.

  Ook in groep 5 houden we ons bezig met leren lezen. De focus ligt dit jaar op drie- of zelfs vierlettergrepige woorden. Dagelijks oefenen we klassikaal, maar ook op eigen niveau. Woorden en zinnen kunnen lezen is één ding, maar begrijpen wat er staat is iets heel anders. Wekelijks hebben we een les uit Tekstverwerken, en een les van Nieuwsbegrip. Bij Tekstverwerken gaat het vooral om het aanleren van strategieën, dit bouwen we verder uit bij Nieuwsbegrip aan de hand van actuele onderwerpen.

  Tijdens de taallessen maken we kennis met grammatica. Bijvoorbeeld het herkennen van werkwoorden (doe-woorden) en het onderwerp (wie-doet het).

  Daarnaast leren we de betekenis van steeds meer woorden en leren we hoe we een tekst kunnen schrijven.Elke week krijgen we een nieuw woordpakket bij spelling aangeboden. We leren nieuwe spellingscategorieën als: woorden op -je, -pje, -kje of -etje; woorden met -lijk en -ig; woorden met -elen, -enen, -eren; woorden met f/v- en z/s-verandering.

  Met rekenen gaan we optellen en aftrekken tot duizend. Dit leren we ook cijferend. In groep 4 hebben we de tafels al geleerd, in groep 5 gaan we verder met de tafels en de deeltafels. Nieuw in groep 5 is het rekenen met breuken en met kommagetallen.

  U ziet we zijn erg druk in groep 5. Gelukkig is er ook  nog tijd om leuke dingen tussendoor te doen. Crea, muziek, gym en energizers.

  Groep 6

  Welkom in groep 6!


  In deze groep begint uw kind met een nadere fase in de schoolloopbaan. De
  basisvaardigheden die geleerd werden in de voorgaande groepen worden uitgebreid, verdiept en
  toegepast. Een simpel voorbeeld: In groep 5, maar ook in groep 4 leerde uw kind de tafels. In
  groep 6 worden dat grotere keer sommen met tientallen, honderdtallen, keersommen onder
  elkaar, werken met breuken en verhoudingstabellen. Allemaal opdrachten die – als de tafels niet
  worden gekend – problemen geven in groep 6. En dan moeten we ook nog de staartdelingen niet
  vergeten te noemen. Kortom, het kennen van de tafels is één van de basisvoorwaarden om te
  kunnen slagen in groep 6. Uiteraard zijn er op andere vakgebieden nog meer uitdagingen.
  Vanaf het schooljaar 2017-2018 verwerken wij de leerstof van Taal en Rekenen met Snappet. Uw
  kind maakt de opdrachten op de Chromebook en krijgt direct te zien of ene antwoord goed of fout
  is. De leerkracht ziet op zijn scherm de vorderingen en kan direct hulp bieden als dat nodig is.
  Heel wat sneller dan voorheen als het werk na de les nagekeken is. Nog een voordeel is dat uw
  kind sneller opdrachten krijgt die passen bij zijn of haar leerdoelen /niveau. Kortom een stap naar
  persoonlijk leren!


  Om goed met het Chromebook te kunnen omgaan leert uw kind in groep 6 met tien vingers
  typen. Typetuin is de gebruikte methode.


  Naast dit leren is er ook ruimte voor de creatieve vakken, muziek en sport /spel. We gymmen
  twee keer in de week, op woensdag en donderdag. Het actuele nieuws uit de groep leest u op
  Social Schools. Houd daarom de berichten goed in de gaten.