Groep 6/7

Groep 6

In deze groep begint uw kind met een nadere fase in de schoolloopbaan. De
basisvaardigheden die geleerd werden in de voorgaande groepen worden uitgebreid, verdiept en
toegepast. Een simpel voorbeeld: In groep 5, maar ook in groep 4 leerde uw kind de tafels. In
groep 6 worden dat grotere keer sommen met tientallen, honderdtallen, keersommen onder
elkaar, werken met breuken en verhoudingstabellen. Allemaal opdrachten die – als de tafels niet
worden gekend – problemen geven in groep 6. En dan moeten we ook nog de staartdelingen niet
vergeten te noemen. Kortom, het kennen van de tafels is één van de basisvoorwaarden om te
kunnen slagen in groep 6. Uiteraard zijn er op andere vakgebieden nog meer uitdagingen.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 verwerken wij de leerstof van Taal en Rekenen met Snappet. Uw
kind maakt de opdrachten op de Chromebook en krijgt direct te zien of ene antwoord goed of fout
is. De leerkracht ziet op zijn scherm de vorderingen en kan direct hulp bieden als dat nodig is.
Heel wat sneller dan voorheen als het werk na de les nagekeken is. Nog een voordeel is dat uw
kind sneller opdrachten krijgt die passen bij zijn of haar leerdoelen /niveau. Kortom een stap naar
persoonlijk leren!

Om goed met het Chromebook te kunnen omgaan leert uw kind in groep 6 met tien vingers
typen. Typetuin is de gebruikte methode.

Naast dit leren is er ook ruimte voor de creatieve vakken, muziek en sport /spel. We gymmen
twee keer in de week, op woensdag en donderdag. Het actuele nieuws uit de groep leest u op
Social Schools. Houd daarom de berichten goed in de gaten.

 

Groep7

Elk jaar weer is het ontzettend belangrijk om te werken aan de groepsdynamiek. We focussen ons steeds op het positief bevorderen van de sfeer in de klas. We leren complimenten te geven en te ontvangen, we gaan op zoek naar wat is mijn rol in deze groep, hoe zorgen wij ervoor dat iedereen erbij hoort. Wij willen dat iedereen met plezier op school komt en met een glimlach ook weer naar huis gaat. Uiteindelijk kunnen we dan samen terugkijken op een fijn jaar!

 

Daarnaast zullen wij ook druk zijn met het leren plannen van huiswerk. We krijgen in groep 7 al drie keer in de week huiswerk. Dat is best veel en dat is soms echt wel even hard werken. We zullen het nog wel eens vergeten, maar dat hoort er ook bij. Leren is een proces van vallen en opstaan.

 

We zullen met rekenen ons richten op: het metriek stelsel, cijferend vermenigvuldigen, breuken, kommagetallen, procenten, verhoudingstabellen, oppervlakte berekenen. Genoeg te leren dus!

Tijjdens de spellinglessen blijven wij oefenen met moeilijke woorden met bijvoorbeeld een c die klinkt als een s of woorden met een x of de i die klinkt als een ie; dat blijft lastig! We zullen ons nog meer richten op werkwoordspelling. We leren de regels van de  tegenwoordige tijd, verleden tijd en de voltooide tijd. U kent het wel: ik loop, jij loopt, maar loop jij of het welbekende ex-kofschip. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

 

Met aardrijkskunde zoomen wij in op Europa en met geschiedenis behandelen wij deze tijdvakken: de prehistorie, de tijd van de Grieken en Romeinen, de tijd van monniken(ook zo’n moeilijk spellingwoord) en ridders, de tijd van steden en staten en de tijd van de ontdekkers en hervormers.

Kortom: we leren een hele hoop in groep 7! Wilt u daar meer over weten, kom een keer langs na schooltijd en kijk op Snappet of kijk de boeken in!