Ziekmelden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan kunt u uw kind ziekmelden via Social Schools. Als dit niet lukt, kunt u dit telefonisch aan ons doorgeven. Bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.15 uur. Telefoonnummer: 0348-412687