Uw kind aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij de Willem Alexanderschool? Allereerst hartelijk dank voor uw interesse! Voor aanmelding kunt u ons bellen op nummer (0348) 412687.

Als gevolg van de grote instroom van nieuwe leerlingen, kunnen er tot 1 oktober 2022 geen nieuwe leerlingen meer worden aangemeld voor groep 1.

Tot 1 oktober 2023 is een nog beperkt aantal plekker in groep 1 beschikbaar.

Aanmeldprocedure

Vanwege de grote belangstelling voor onze school, maken wij gebruik van een aanmeldprocedure. Het is belangrijk om uw kind tijdig aan te melden. In ieder geval vóórdat uw kind 3 jaar wordt. Jaarlijks wordt uiterlijk in mei vastgesteld welke aangemelde kinderen voor het aankomend cursusjaar kunnen worden ingeschreven. Indien mogelijk worden ouders eerder geïnformeerd over de mogelijke inschrijving van hun zoon/dochter.

De leerlingen worden in 3 categorieën ingedeeld:

Categorie A: Een aangemelde leerling die op het moment van aanmelding jonger is dan 3 jaar en een broer of zus heeft die les krijgt op de Willem Alexanderschool.

Categorie B:Een aangemelde leerling die op het moment van aanmelding jonger is dan 3 jaar en in de nabije omgeving van de school woont.

Categorie C: Alle aangemelde leerlingen die niet onder categorie A of B vallen.

Primair worden de aangemelde kinderen uit groep A ingeschreven, vervolgens de kinderen uit categorie B en daarna uit categorie C. Binnen een categorie geldt dat het moment van aanmelding bepalend is of een leerling wordt ingeschreven (een leerling die eerder is aangemeld, gaat voor een leerling die later is aangemeld).

Het officiele beleid rondom regulering leerlingaantallen vindt u hier:

 

 

Heeft u nog vragen of bent u nog niet langs geweest voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding, dan nodigen wij u hiervoor graag uit. U kunt dan alle vragen stellen die u wilt. Uiteraard is uw kind daarbij van harte welkom.

Met vriendelijke groeten, mede namens het team,

Niels Immel en Marnix Hoogendoorn, directie