Ons onderwijs

De Willem Alexanderschool is een ambitieuze school en biedt kinderen inspirerend en modern onderwijs. Ons enthousiaste team gaat met de tijd mee en stemt het onderwijs af op onze snel veranderende maatschappij. De kwaliteit van ons onderwijs ligt al jaren boven het ambitieniveau van de Onderwijsinspectie en we kunnen met trots stellen dat de leerling- en oudertevredenheid erg groot zijn.

21ste-eeuwse vaardigheden

Kinderen moeten in deze tijd beschikken over zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden. Zelfstandig kunnen werken, plannen, samenwerken en goed reflecteren worden steeds belangrijker. De Willem Alexanderschool besteedt veel aandacht aan het aanleren van deze vaardigheden en bereidt de kinderen zo goed mogelijk voor op de toekomst.

Computers en tablets

De hedendaagse samenleving maakt dat uw kind op een andere manier leert dan voorheen: digitale middelen zijn niet meer weg te denken. Als een van de eerste scholen in Woerden zijn wij gebruik gaan maken van computers en tablets. We zijn ervan overtuigd dat deskundig gebruik van deze middelen en nieuwe media ons onderwijs verrijkt. Vanaf groep 1 gebruiken alle kinderen structureel een tablet om lesstof te oefenen of te verwerken.

Persoonsontwikkeling

Leren vinden we belangrijk, ook het leren over jezelf en het leren samenwerken met anderen. Het team stelt samen met de kinderen doelen vast, zowel op cognitief als op sociaal niveau. We stimuleren persoonsgerichte ontwikkeling. We laten kinderen hun talenten ontdekken, maken hen bewust van hun sterke kanten, belichten hun rol in een samenwerking en kijken naar het effect van hun gedrag op anderen.

Engels vanaf groep 1

Beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker en daarom bieden wij Engels vanaf groep 1. Uit onderzoek is gebleken dat een goede beheersing van de Engelse taal wordt bereikt wanneer er vroeg in het onderwijs mee wordt begonnen.

Kunst, cultuur en muziek

De Willem Alexanderschool heeft een breed cultureel aanbod. Alle groepen nemen bijvoorbeeld deel aan KUVO-activiteiten. Dat kan een activiteit zijn rondom toneel, film, muziek, dans, literatuur of een tentoonstelling. De leerlingen in groep 7 wonen bijvoorbeeld een voorstelling bij in de Stadsschouwburg Amsterdam. Nieuw zijn de muzieklessen die we de komende drie jaar op school structureel aanbieden aan de kinderen. Leuk en leerzaam!

Onderwijs op maat

Wij werken handelingsgericht. Dit betekent dat wij maatwerk bieden, waarbij het kan voorkomen dat de één na een korte uitleg zelfstandig aan het werk gaat en de ander de instructie wat langer of zelfs vaker moet krijgen. Voor kinderen die extra uitdaging en verdieping nodig hebben, is er de plusgroep. Zo hebben we oog voor ieder kind en zijn of haar mogelijkheden en onderwijsbehoeften.