Groep 7/8

Groep 7

Groep 7, een prachtig jaar. De wereld wordt steeds meer ontdekt in dit jaar. We richten ons vizier steeds meer op wat er gebeurt in Nederland en Europa. We genieten van het zoeken naar het doel van ons leven. We ontdekken hoe we open kunnen staan voor andere culturen, andere gedachten en vooral openstaan voor de zoektocht naar wie ze zelf zijn. Wie ben ik? Wie mag ik zijn?

Speerpunten

Elk jaar weer is het ontzettend belangrijk om te werken aan de groepsdynamiek. We focussen ons steeds op het positief bevorderen van de sfeer in de klas. We leren complimenten te geven en te ontvangen, we gaan op zoek naar wat is mijn rol in deze groep, hoe zorgen wij ervoor dat iedereen erbij hoort. Wij willen dat iedereen met plezier op school komt en met een glimlach ook weer naar huis gaat. Uiteindelijk kunnen we dan samen terugkijken op een fijn jaar!

Daarnaast zullen wij ook druk zijn met het leren plannen van huiswerk. We krijgen in groep 7 al drie keer in de week huiswerk. Dat is best veel en dat is soms echt wel even hard werken. We zullen het nog wel eens vergeten, maar dat hoort er ook bij. Leren is een proces van vallen en opstaan.

We zullen met rekenen ons richten op: het metriek stelsel, cijferend vermenigvuldigen, breuken, kommagetallen, procenten, verhoudingstabellen, oppervlakte berekenen. Genoeg te leren dus!

Tijjdens de spellinglessen blijven wij oefenen met moeilijke woorden met bijvoorbeeld een c die klinkt als een s of woorden met een x of de i die klinkt als een ie; dat blijft lastig! We zullen ons nog meer richten op werkwoordspelling. We leren de regels van de  tegenwoordige tijd, verleden tijd en de voltooide tijd. U kent het wel: ik loop, jij loopt, maar loop jij of het welbekende ex-kofschip. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

Met aardrijkskunde zoomen wij in op Europa en met geschiedenis behandelen wij deze tijdvakken: de prehistorie, de tijd van de Grieken en Romeinen, de tijd van monniken(ook zo’n moeilijk spellingwoord) en ridders, de tijd van steden en staten en de tijd van de ontdekkers en hervormers.

Kortom: we leren een hele hoop in groep 7! Wilt u daar meer over weten, kom een keer langs na schooltijd en kijk op Snappet of kijk de boeken in!

Activiteiten

We doen dit jaar ook een hele hoop activiteiten: zo gaan we naar een voorstelling, is er een basketbaltoernooi, doen we een stadswandeling door Woerden, gaan we een interview doen over een beroep. Een hele hoop activiteiten waar u steeds genoeg informatie over ontvangt.

 

Groep 8

Het laatste jaar van de basisschool! Een prachtig jaar waarin je vooruit kijkt richting de middelbare school en terugkijkt wat je allemaal geleerd hebt de afgelopen jaren. We genieten van het zoeken naar het doel van ons leven. We ontdekken hoe we open kunnen staan voor andere culturen, andere gedachten en vooral openstaan voor de zoektocht naar wie ze zelf zijn. Wie ben ik? Wie mag ik zijn?

Speerpunten

Je ziet deze speerpunten terug in onze lessen: natuurlijk leren, leren door imiteren, duidelijke, haalbare (persoonlijke) doelen stellen op het gebied van kennis, vaardigheden, het samen leven en wie jij als persoon wilt zijn. En onze ontwikkeling in het proces vieren!

 Activiteiten

We gebruiken in groep 8 verschillende middelen om tot ons doel te komen: kanjertrainingen één keer per week, kindgesprekken n.a.v. resultaten op sociaal en cognitief vlak waarin we kijken naar onze werkhouding, kamp in het begin van het jaar, de eindcito als tussenstation richting het V.O., en natuurlijk als klap op de vuurpijl de afscheidsmusical waarin alles samenkomt!

Dit is genieten!