Een veilige omgeving


Voor uw kind is een goede sfeer belangrijk om zich optimaal te ontwikkelen en met plezier naar school te gaan. We streven naar een vriendelijk en veilig schoolklimaat.

We gaan op een positieve manier met elkaar om. We stimuleren verantwoord gedrag door samen met de leerlingen afspraken te maken. De Willem Alexanderschool wil voor uw kind, u als ouder en voor leraren een gezellige, geordende school zijn.

Kanjerschool

Voor scholen die vinden dat onderwijs ook betekent kinderen helpen zich te vormen tot ‘een goed mens’, bestaat het programma ‘Kanjertraining’.

Scholen die met dit programma werken, bieden een duidelijke structuur en bespreken in alle groepen de belangrijke regels:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • Niemand speelt de baas.
  • Niemand lacht uit.
  • Niemand doet zielig.