Groep 6

Welkom in groep 6!


In deze groep begint uw kind met een nadere fase in de schoolloopbaan. De
basisvaardigheden die geleerd werden in de voorgaande groepen worden uitgebreid, verdiept en
toegepast. Een simpel voorbeeld: In groep 5, maar ook in groep 4 leerde uw kind de tafels. In
groep 6 worden dat grotere keer sommen met tientallen, honderdtallen, keersommen onder
elkaar, werken met breuken en verhoudingstabellen. Allemaal opdrachten die – als de tafels niet
worden gekend – problemen geven in groep 6. En dan moeten we ook nog de staartdelingen niet
vergeten te noemen. Kortom, het kennen van de tafels is één van de basisvoorwaarden om te
kunnen slagen in groep 6. Uiteraard zijn er op andere vakgebieden nog meer uitdagingen.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 verwerken wij de leerstof van Taal en Rekenen met Snappet. Uw
kind maakt de opdrachten op de Chromebook en krijgt direct te zien of ene antwoord goed of fout
is. De leerkracht ziet op zijn scherm de vorderingen en kan direct hulp bieden als dat nodig is.
Heel wat sneller dan voorheen als het werk na de les nagekeken is. Nog een voordeel is dat uw
kind sneller opdrachten krijgt die passen bij zijn of haar leerdoelen /niveau. Kortom een stap naar
persoonlijk leren!


Om goed met het Chromebook te kunnen omgaan leert uw kind in groep 6 met tien vingers
typen. Typetuin is de gebruikte methode.


Naast dit leren is er ook ruimte voor de creatieve vakken, muziek en sport /spel. We gymmen
twee keer in de week, op woensdag en donderdag. Het actuele nieuws uit de groep leest u op
Social Schools. Houd daarom de berichten goed in de gaten.