Ouderbetrokkenheid

Het is onze visie dat wij samen met u als ouder verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. We zien onze relatie met u als ouder als partnerschap. Actieve betrokkenheid van u als ouder draagt bij aan de kwaliteit van onze school.
 

Communicatie tussen ouders en leerkrachten is heel belangrijk. Een gelijkwaardige samenwerking vraagt van zowel de leerkrachten als u als ouder een werkwijze en houding die gebaseerd is op wederzijds respect, oog voor verschillende belangen en posities en verschillen tussen ouders en de bereidheid van elkaar te leren. Dit alles in het belang van uw kind. De Willem Alexanderschool wil graag een school zijn met actief betrokken ouders, die bereid zijn zich enthousiast in te zetten voor de school.