Voor het eerst naar school

De overgang van de veilige thuisomgeving naar de basisschool is best spannend voor uw kind. Wij willen graag dat uw kind zich thuis voelt op school, stimuleren indien nodig het contact met groepsgenootjes en houden uw kind goed in de gaten.

Wendagen

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het op de basisschool worden toegelaten. Wij zullen proberen hem of haar zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo mag uw kind in de weken voordat het 4 jaar wordt vijf keer komen wennen, en maakt dan al kennis met de leerkracht en de andere kinderen. U spreekt de data in overleg met de leerkracht(en) af. Zo kan uw kind rustig kennismaken met de groep en de leerkracht.

Vaak staan kinderen te springen om na de wendagen op school te beginnen en vinden ze de uitdagende speel- en leeromgeving fantastisch.

Spelend leren

In de kleutergroepen werken wij aan de hand van thema’s die aansluiten bij de interesse van de kinderen. De activiteiten kenmerken zich door ‘spelen’ en ‘spelend leren’. Hierdoor gaat de overgang naar de basisschool voor uw kind heel geleidelijk. Uw kind doet ervaring op en leert vaardigheden die de basis vormen voor zijn verdere loopbaan op onze basisschool. Wij begeleiden uw kind bij sociale vaardigheden en verkeer, beeldende en muzikale vorming, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, rekenen en Engels.