Wat heeft uw kind nodig?

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders, in tempo en in interesses. Wij geloven dat ieder mens bepaalde gaven en talenten heeft en het recht om die vaardigheden tot ontwikkeling te brengen. U als ouder zien wij als een gelijkwaardige partner. U kent uw kind het beste. Samen met u willen wij graag zorg dragen voor de ontwikkeling van uw kind.

'Oog voor uw kanjer'

Wij vinden het belangrijk dat uw kind tijdens de basisschooltijd goed in zijn vel zit. Dan leert uw kind optimaal. Wij hebben ‘oog voor uw kanjer’ en bieden uitdagend en inspirerend onderwijs vanuit een protestants-christelijke grondslag.

Onderwijs op maat

Ons leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat wij adequaat hulp kunnen bieden zodra extra zorg voor uw kind nodig is, maar ook extra uitdaging, als uw kind meer aankan dan in de basis geboden wordt. Wij bieden passend onderwijs voor ieder kind en sluiten zo veel mogelijk aan bij de behoeften van ieder kind.