Groep 4a en 4b

Alle leerlingen kunnen lezen en schrijven als ze starten in groep 4.
Dagelijks lezen we volgens de methode Strategisch Lezen en naast het technisch lezen wordt er ook aandacht besteed aan begrijpend lezen. Bij het schrijven staat het gebruik van de hoofdletters centraal en we leren wanneer we een hoofdletter moeten gebruiken in een tekst of een verhaal.
Het rekenonderwijs wordt uitgebreid met het oefenen van sommen tot 100. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de getallenlijn. We maken sprongen en huppen om het rekenen inzichtelijk te maken. Sommen tot 20 worden geautomatiseerd. In groep 4 worden ook de tafelsommen aangeboden die op een speelse en inzichtelijke manier worden geoefend.
De leerlingen maken kennis met de taalmethode: “Taal in beeld.” Hierbij besteden we aandacht aan de woordenschat, het spreken en luisteren maar ook de taalbeschouwing neemt een grote plaats in. Voor de meeste leerlingen is dit even wennen omdat we naast het taalboek ook in het werkboek opdrachten maken.
Verder krijgen de leerlingen de Engelse taal aangeboden. Echt heel leuk om in speelse setting en met gebruik van de digitale methode Engels te leren spreken. Bij spelling en rekenen worden de chromebooks dagelijks ingezet. Naast al deze schoolvakken zijn er ook kanjerlessen en niet te vergeten de gym- en crea en muzieklessen.

We vinden het belangrijk om er in groep 4 een mooi schooljaar van te maken waarin we naast het leren ook plezier hebben en aandacht voor elkaar. We gaan er voor!