Een kanjerschool

Wij streven op onze school naar een klimaat waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor het geheel. Iedereen gaat op een prettige manier met elkaar om en problemen worden opgelost. We volgen het programma Kanjertraining. Dit is de werkwijze op onze school, waarbij onze slogan ‘Oog voor uw kanjer’ centraal staat.

Kanjerafspraken

Uw kind, u als ouder en de leerkracht moeten zich veilig, gezien en gehoord voelen op onze school. Acceptatie en respect zijn daarbij de uitgangspunten. Vanuit een duidelijke structuur hanteren wij kanjerafspraken:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • Niemand speelt de baas.
  • Niemand lacht uit.
  • Niemand doet zielig.

Het doel van de Kanjertraining, die in elke groep gegeven wordt, is uw kind positief over zichzelf en de ander te laten denken en het verlagen van sociale stress. Uw kind kan zich dan beter concentreren op school en daardoor ook betere leerresultaten behalen.

Ook houden we structureel individuele kindgesprekken. Daarin bespreken we de doelen, resultaten en ervaringen persoonlijk met uw kind.