Groep 8

Het laatste jaar van de basisschool! Een prachtig jaar waarin je vooruit kijkt richting de middelbare school en terugkijkt wat je allemaal geleerd hebt de afgelopen jaren. We genieten van het zoeken naar het doel van ons leven. We ontdekken hoe we open kunnen staan voor andere culturen, andere gedachten en vooral openstaan voor de zoektocht naar wie ze zelf zijn. Wie ben ik? Wie mag ik zijn?

Speerpunten

Je ziet deze speerpunten terug in onze lessen: natuurlijk leren, leren door imiteren, duidelijke, haalbare (persoonlijke) doelen stellen op het gebied van kennis, vaardigheden, het samen leven en wie jij als persoon wilt zijn. En onze ontwikkeling in het proces vieren!

 Activiteiten

We gebruiken in groep 8 verschillende middelen om tot ons doel te komen: kanjertrainingen één keer per week, kindgesprekken n.a.v. resultaten op sociaal en cognitief vlak waarin we kijken naar onze werkhouding, kamp in het begin van het jaar, de eindcito als tussenstation richting het V.O., en natuurlijk als klap op de vuurpijl de afscheidsmusical waarin alles samenkomt!

Dit is genieten!