Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een grote groep ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, de koningsspelen, de Avond4daagse, het verkeersexamen en het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast draagt de OR financieel bij aan onder andere KUVO-voorstellingen en excursies.

Ouders uit diverse groepen zijn vertegenwoordigd in de OR en zij vergaderen iedere zes weken. Dit houdt in dat de OR ongeveer 6 keer per schooljaar samenkomt. Binnen de OR wordt de organisatie van de op handen zijnde activiteiten besproken. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig.

Ouderbijdrage

De OR is verantwoordelijk voor het innen en het beheren van het budget. De vrijwillige ouderbijdrage is € 28,50 per kind. De betaling verloopt via een digitaal betaalverzoek per kind (NL96 RABO01522.71.643 t.n.v. Willem Alexander Ouderraad).  Voor het schoolreisje en kamp wordt een aparte bijdrage aan de ouders gevraagd.

 

Samenstelling schooljaar 2023-2024

 

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR:

Kinna de Groot, voorzitter (Saar 8, Tess 7/8)

Ikrame Anbar (Hafsa 6, Noor 4b)

Danielle Verlaan (Twan 7/8, Lynn 7)

Kim Pfaff (Thijn 8)

Martijn Friederichs, penningmeester (Duuk 4b)

Laura Sönmez (Demir 6)

Henrieke Mes (Bas 5b, Evan 1/2c)

Tjarda van Maren (Jayme 7/8)

Ramon van der Werf (Julian 5B, Tïmo 3b)

Sabrine van den Oever (Marius 5a, Friso 6, Ariëlle 7)

Sandra Naass (Aaron 7/8, Romy 4a)

Sabrine Nobel (Fenne 7/8, Bjorn 5b, Merle 3a)

Mariam Ahmed (Karim 3b)

Simone Vermeulen (Mees 4a, Juul 1/2a)