Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een grote groep ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, de koningsspelen, de Avond4daagse, het verkeersexamen en het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast draagt de OR financieel bij aan onder andere KUVO-voorstellingen en excursies.

Ouders uit diverse groepen zijn vertegenwoordigd in de OR en zij vergaderen iedere zes weken. Binnen de OR wordt de organisatie van de op handen zijnde activiteiten besproken. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig.

Ouderbijdrage

De OR is verantwoordelijk voor het innen en het beheren van het budget. De vrijwillige ouderbijdrage is € 27,50 per kind. De betaling verloopt via een digitaal betaalverzoek per kind (NL96 RABO01522.71.643 t.n.v. Willem Alexander Ouderraad). 

 

Samenstelling schooljaar 2019-2020

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR:

Bianca van den Bosch, voorzitter (Robin gr 4a)

Danielle verlaan (Twan 4b, Lynn 3)

Dorine van Bemmel (Rick 4a, Lisanne 2b)

Kim Pfaff (Vigo 6, Thijn 4a, Luke 2d)

Leonie Lok (Kaj 8, Nils 7b)

Martijn Friederichs, penningmeester (Tess 7, Mads 6a)

Laura Sönmez (Demir 2b)

Tjarda van Maren (Dylan 5, Jayme 4b)

Kinna de Groot (Saar 4, Tess 3)

Liskine Burggraaff (Jerom 5)

Ramon van der Werf (Julian 2b)

Sabrine van den Oever (Marius 1, Friso 2, Ariëlle 3)

Sandra Naass (Aaron 4)