Schoolkeuze

Bent u op zoek naar een goede basisschool voor uw kind? De Willem Alexanderschool biedt in de wijk Schilderskwartier modern, toekomstgericht en kwalitatief goed christelijk basisonderwijs. In juni 2016 is onze school nog door de Onderwijsinspectie beoordeeld als sterk.

Onze school telt ongeveer 300 leerlingen, die onderverdeeld zijn in 12 groepen. We hebben een brede onderbouw en laten kinderen in groep 1 en 2 ‘spelend leren’. Zo mag uw kind op school ook écht kind zijn.

Oog voor uw kanjer

Onze slogan is ‘Oog voor uw kanjer’. Hiermee willen wij aangeven dat onderwijs voor ons meer is dan ons werk doen. Uw kind wordt gezien en gehoord, zodat wij in samenspraak met u en uw kind optimale ontwikkelingskansen creëren. Samen verbinden, samen ontwikkelen en vertrouwen in elkaar zijn daarbij onze kernwoorden.

Wij zijn een goede, prettige, toegankelijke school en heten u en uw kind(eren) van harte welkom!