Groep 5

In groep 5 krijgen we voor het eerst ‘zaakvakken’: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Voor deze vakken maken we ook toetsen. De leerstof krijgen we als huiswerk mee. We hebben dan ook een huiswerkmap. Hierin zit een agenda, waarop we bijhouden wanneer het huiswerk af moet zijn. Naast huiswerk voor de zaakvakken krijgen we wekelijks ook huiswerk voor rekenen en/of, taal. We leren dan ook hoe we een planning maken, wanneer doe ik wat en hoe doe ik dat.

In groep 5 worden we steeds zelfstandiger. We leren dat we heel veel dingen zelf op kunnen lossen. Niet alleen qua leerstof, maar ook qua probleempjes als ‘ik ben mijn schrift kwijt’ en conflictjes. Hiervoor maken we gebruik van de vraagtekenblokjes en natuurlijk de Kanjerlessen.

Ook in groep 5 houden we ons bezig met leren lezen. De focus ligt dit jaar op drie- of zelfs vierlettergrepige woorden. Dagelijks oefenen we klassikaal, maar ook op eigen niveau. Woorden en zinnen kunnen lezen is één ding, maar begrijpen wat er staat is iets heel anders. Wekelijks hebben we een les uit Tekstverwerken, en een les van Nieuwsbegrip. Bij Tekstverwerken gaat het vooral om het aanleren van strategieën, dit bouwen we verder uit bij Nieuwsbegrip aan de hand van actuele onderwerpen.

Tijdens de taallessen maken we kennis met grammatica. Bijvoorbeeld het herkennen van werkwoorden (doe-woorden) en het onderwerp (wie-doet het).

Daarnaast leren we de betekenis van steeds meer woorden en leren we hoe we een tekst kunnen schrijven.Elke week krijgen we een nieuw woordpakket bij spelling aangeboden. We leren nieuwe spellingscategorieën als: woorden op -je, -pje, -kje of -etje; woorden met -lijk en -ig; woorden met -elen, -enen, -eren; woorden met f/v- en z/s-verandering.

Met rekenen gaan we optellen en aftrekken tot duizend. Dit leren we ook cijferend. In groep 4 hebben we de tafels al geleerd, in groep 5 gaan we verder met de tafels en de deeltafels. Nieuw in groep 5 is het rekenen met breuken en met kommagetallen.

U ziet we zijn erg druk in groep 5. Gelukkig is er ook  nog tijd om leuke dingen tussendoor te doen. Crea, muziek, gym en energizers.

 

Handige weetjes:

We hebben gymles op woensdag en donderdag. Op donderdag komt de gymtas mee naar huis

Het huiswerk voor groep 5 wordt op dinsdag meegegeven.

Via social schools kunt u alle actuele informatie over onze groep lezen.

Het is belangrijk dat de kinderen ook thuis oefenen met het automatiseren van bijvoorbeeld de tafels en lekker veel leeskilometers blijven maken.

Oefenen met rekenen, spelling en lezen kan op allerlei (leuke) manieren via internet (bijvoorbeeld via spelletjesplein, bloon).

Elke week hebben twee kinderen klassendienst. Om 14.00 uur helpen zij de klas netjes te maken. Mocht er iemand van de klassendienst verhinderd zijn, dan is het fijn als hij/zij zelf een vervanger regelt.