Onze identiteit

De Willem Alexanderschool is een protestants-christelijke school. Ook kinderen die niet tot een kerkelijke richting behoren, zijn bij ons van harte welkom. Wel vinden we het belangrijk dat de uitgangspunten van onze school gerespecteerd worden.

We stellen ons steeds de vraag hoe we ons geloof op eigentijdse wijze kunnen vormgeven. We laten uw kind zien wat het betekent om christen te zijn. Wij hebben een visie op onze identiteit geformuleerd:

  • Wij willen kinderen een christelijke levensbeschouwing voorleven.
  • Wij willen kinderen normen en waarden meegeven vanuit een hedendaagse christelijke levensbeschouwing.
  • Wij willen dat kinderen kennismaken met andere tradities en ruimte en respect hebben voor mensen met andere overtuigingen.

In de praktijk betekent dit dat we verhalen uit de Bijbel vertellen en de dag beginnen en eindigen met een gebed of lied. Christelijke feestdagen vieren wij samen met uw kind en soms ook samen met u. Elke maand is er een maandviering met de hele school. Hierbij halen de oudere kinderen hun "maatjes"op in de lagere groepen. In deze kleine groepjes gaan de kinderen in de hal zitten om met elkaar te zingen en naar een vertelling te luisteren.