Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft mogelijkheden voor extra verlof bij gewichtige omstandigheden zoals verhuizing, huwelijk van familieleden, overlijden van familieleden, huwelijks- of ambtsjubilea en vervulling van godsdienstige plichten.

Meer informatie over vrijstelling van schoolbezoek kunt u lezen in een folder die op school aanwezig is. Aanvraagformulieren voor vrijstelling van schoolbezoek zijn op school aanwezig en kunt u aan de leerkracht of directie vragen. Dit formulier dient vier weken van tevoren ingeleverd te worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.