Wat ons beweegt

Het leven en werken op de Willem Alexanderschool komt het beste tot uiting in onze slogan: ‘Oog voor uw kanjer’. Hiermee willen we aangeven dat onderwijs voor ons meer is dan alleen ons werk doen. Ieder kind wordt gezien en gehoord, zodat we samen met uw kind en u als ouder optimale ontwikkelingskansen voor uw kind creëren. Samen verbinden, samen ontwikkelen en vertrouwen in elkaar zijn dan ook onze kernwaarden.

Het is onze ambitie om een school te zijn die:

  • vanuit een protestants-christelijke grondslag onderwijs biedt in een pedagogisch klimaat waarin ieder kind zich veilig, aanvaard en competent voelt en respect heeft voor ieder medemens;
  • het leren aan kinderen en het leren van kinderen centraal stelt;
  • goed doordacht, eigentijds en duurzaam onderwijs verzorgt;
  • het extra goed doet op het gebied van leerlingenzorg;
  • structureel lessen Kanjertraining aanbiedt;
  • leraren in dienst heeft met een onderzoekende houding, kennis van zaken en een open houding naar kinderen, ouders en collega’s.